Jogszabály szerint, általában tilos szabadtéren égetni. Kivételt képeznek azok a települések, ahol az önkormányzatok helyi rendeletben meghatározott feltételek mellett megengedik a belterületen történő kerti hulladék elégetését.

Külterületen lévő, lábon álló növényzet, és tarló égetését előzetesen engedélyeztetni kell a katasztrófavédelemmel egy 3.000 forintos illetékbélyeggel ellátott kérelemmel. Az illetékes tűzvédelmi hatóság öt napon belül határozatot hoz az égetés engedélyezéséről vagy megtiltásáról.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység 20.000 forinttól 60.000 forintig terjedú tűzvédelmi bírságot von maga után! Abban az esetben, ha tevékenységével tüzet idéz elő és tűzoltói beavatkozás is szükségessé válik, a bíróság akár milliós nagyságrendű lehet.

Külterületi irányított égetés kérelem letöltése